bedrijfsopvolging

Persoonlijke aandacht
Bij het plannen van de bedrijfsoverdracht vind ik persoonlijke aandacht voor u, als verkoper, van groot belang. Wat zijn uw wensen, wat wilt u verkopen en aan wie? Ik acht het noodzakelijk om uw bedrijf te ‘voelen’. Hoewel cijfers bij de bedrijfsoverdracht belangrijk zijn, wil ik geen ‘cijfers’ verkopen. Ik wil een bedrijf overdragen, een bedrijf dat voor de overdrager, maar ook voor de opvolger, emotie is. Daarom kom ik graag bij u op locatie langs om te zien en te voelen waar we over spreken.
Alleen dan is bij de voorbereiding van de overdracht goed in te schatten welke verbeterpunten er zijn en over welke kwaliteiten een opvolger in een specifiek geval dient te beschikken.

Maatregelen
Soms is het nodig om maatregelen te nemen vóórdat we overgaan tot het daadwerkelijke traject van bedrijfsopvolging. Of wellicht wilt u eerst eens op een rijtje hebben welke acties u moet ondernemen voor een bedrijfsopvolging. In een quickscan komen deze zaken aan de orde, zodat u een helder beeld hebt van de huidige situatie, van de gewenste situatie en van eventuele knelpunten bij de bedrijfsopvolging. Bovendien hebt u dan een goed beeld van de mogelijke stappen in het proces van opvolging.